top of page

Integritetspolicy för Lagmarks Kök.

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder vår hemsida och våra tjänster. Vi respekterar din integritet och är engagerade i att skydda den genom vår efterlevnad av denna policy.

Information vi samlar in

Vi samlar in och behandlar följande typer av information:

Personlig information som du frivilligt ger oss när du fyller i kontaktformuläret för att boka ett bord eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och andra detaljer som hjälper oss att tillhandahålla den begärda tjänsten.

Hur vi använder din information

Vi använder den insamlade informationen för följande ändamål:

För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster.

För att skicka dig vårt nyhetsbrev, om du har valt att prenumerera på det.

För att svara på dina förfrågningar och bokningar.

Delning av din information

Vi delar inte din personliga information med tredje part, förutom i de fall där det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller om vi är lagligt skyldiga att göra det.

Skydd av din information

Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och röjande.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av, eller radering av din personliga information. Du har också rätt att invända mot vår behandling av din personliga information.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om några ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på:

Lagmarks Kök

Roskildegatan 2

252 21 Helsingborg

info@lagmark.se

0704-03 57 89

 

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad den 2023-06-29.

bottom of page